Recent Changes

Wednesday, October 26

 1. page Källkritik - filmade genomgångar edited ... länkar till filmer och tv-program, samt filmade genomgångar {per.gif} Skolverkets filmer o…
  ...
  länkar till filmer och tv-program, samt filmade genomgångar
  {per.gif} Skolverkets filmer om källkritik
  Källkritik för gymnasieskolan i samarbete med bibliotekarie (Skolverket, 27 januari 2016)
  (view changes)
  2:07 am
 2. page Källkritik - filmade genomgångar edited ... Källkritik för yngre elever i samarbete med skolbibliotekarie (Skolverket, 16 december 2014) …
  ...
  Källkritik för yngre elever i samarbete med skolbibliotekarie (Skolverket, 16 december 2014)
  Filmen tar oss med till Hjulsbroskolan i Linköping där lärare och skolbibliotekarie samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens. Vi besöker en lektion i svenska där eleverna får jämföra vad olika källor har att säga om djur i djurparker.
  Övriga filmer och program om källkritik
  Källkritik för lågstadiet (UR 2016)
  En programserie för årskurs 1-3 från UR.
  Förstå kunskapskraven: Om källkritik - resonera

  Är det sant?
  En programserie
  om källans trovärdighet och relevans i svenska (2016-01-18)
  Ingår i serien Orka plugga
  källkritik för årskurs 4-6
  Källkritik (urskola.se 2016)
  Lärlabbet besöker Murgårdsskolan där de arbetar med källkritik i alla ämnen.
  Förstå kunskapskraven: Om källkritik - resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska (2016-01-18)
  Ingår i serien Orka plugga

  #Dinrektor om källkritik
  @Dinrektor om källkritik och avslutningsvis om skolbibliotekariens roll för skolans arbete med källkritik.
  (view changes)
  2:06 am

Monday, October 24

 1. page Källkritik - filmade genomgångar edited ... Filmen tar oss med till Hjulsbroskolan i Linköping där lärare och skolbibliotekarie samarbetar…
  ...
  Filmen tar oss med till Hjulsbroskolan i Linköping där lärare och skolbibliotekarie samarbetar för att ge alla elever källkritisk kompetens. Vi besöker en lektion i svenska där eleverna får jämföra vad olika källor har att säga om djur i djurparker.
  Övriga filmer om källkritik
  Källkritik för lågstadiet (UR 2016)
  En programserie från UR.

  Förstå kunskapskraven: Om källkritik - resonera om källans trovärdighet och relevans i svenska (2016-01-18)
  Ingår i serien Orka plugga
  (view changes)
  11:54 pm

Monday, October 3

 1. page Källkritik - exempel webbsidor edited {kulor2.jpg} Här hittar du exempel på webbsidor, till exempel fejksidor eller fejkade bloggar, k…
  {kulor2.jpg}
  Här hittar du exempel på webbsidor, till exempel fejksidor eller fejkade bloggar, källkritiska experiment och annat som kan användas i skolans diskussioner om källkritik! Lämpliga frågor att ställa till materialet hittar du i Kolla källans lathund. Se också Källkritik - filmer, IKT-sidas länklista sammanställd av Tove Andersson och Metros Viralgranskaren. Välkommen att komplettera med fler exempel och fler länkpar/länkgrupper att jämföra med varandra!
  Riktigtsant.se
  Elever i sexan på Årstaskolan i Stockholm får träna källkritik genom att
  skapa hemsidor med påhittad fakta, men skrivet och paketerat på ett så trovärdigt sätt som möjligt, så att folk ska tro på det.

  Luriga webbsidor / fejkade webbsidor och fejkbloggar (mockbloggar) och källkritiska experiment
  Storkens nyheter
  (view changes)
  2:43 am

Wednesday, September 28

 1. page Källkritik - blogginlägg edited ... Här länkar Kolla källans wiki till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om h…
  ...
  Här länkar Kolla källans wiki till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik. I slutet av sidan hittar du fler exempel på lektionstips i källkritik.
  2016
  Betydelsen av att integrera nyheter och källkritik i SO-undervisningen (KÖF-bloggen 2016)
  Om hur du kan diskutera aktuella nyheter och källkritik i undervisningen.

  Källkritik i musik och annat om det källkritiska arbetet på Vårbyskolan i Huddinge (Vårby LikeIT 2016)
  Källkritik i musik och annat om det källkritiska arbetet på Vårbyskolan i Huddinge
  (view changes)
  1:22 am

Thursday, September 8

More