lgr11.gifVad står det om it i den reviderade läroplanen för förskolan?

Ladda ner Läroplan för förskolan Lpfö90 Reviderad 2010 från Skolverkets publikationsdatabas.

Ur Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolans uppdrag
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.


Ur 2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE, Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Länkkoll 2015-08-28/AH